ZKHS vs CB Ana

Futsal FER vs Tridesetaja

Tridesetaja vs Zagrebački prometni zavod

Futsal FER vs Abiražiži

PMF vs CB Ana

ZKHS vs Neven i cvjetno društvo

Zeleni Jeleni vs Abiražiži

CB Ana vs Stare Kosti

Neven i cvjetno društvo vs Badelovi manekeni

Zagrebački prometni zavod vs Brzi i žestoki